13 March 2009

Bajet Mini : Peluang Bertambah untuk Graduan


Dalam pembentangan Bajet Mini yang dibentangkan di Dewan Rakyat oleh YAB Dato' Sri Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan telah memberi ransangan RM 60billion kepada seluruh rakyat Malaysia. Golongan pekerja yang diberhentikan kerja dan graduan yang menganggur turut mendapat perhatian serius dari kerajaan. Graduan khususnya mendapat lebih banyak peluang untuk meneruskan kehidupan dalam kemelesetan ekonomi. Antara ransangan yang diberikan oleh kerajaan ialah :
  • 13 000 peluang pekerjaan secara lantikan khidmat singkat di agensi-agensi kerajaan dengan gaji minimum RM1200 sebulan.
  • Hampir kira-kira 1000 siswazah akan dilantik sebagai guru sandaran dengan gaji RM 2000 sebulan.
  • Kira-kira 800 orang pekerja kontrak akan dilantik di bawah Program CARI (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat).
  • Menampung kos yuran pengajian dan bahan penyelidikan untuk siswazah yang melanjutkan pengajian peringkat PhD sebanyak RM 20 000.
  • RM 10 000 untuk menampung pengajian peringkat sarjana.
  • Sebanyak 400 tempat untuk siswazah mengembangkan perniagaan dan keusahawanan di bawah Skim PROSPER (PUNB) dengan pembiayaan pinjaman antara RM 5000 - RM50 000 secara syariah.
Banyak perkara yang melibatkan siswazah dalam menjamin kestabilan ekonomi diri siswazah itu sendiri dan negara amnya. Hanya diri siswazah itu sendiri yang akan menentukan keberkesanan pakej ransangan yang dibuat oleh kerajaan.

No comments: