30 September 2010

PARLIMEN MAHASISWA Mematangkan Idealisma Mahasiswa Kampus.


Parlimen Mahasiswa USM akan bersidang buat pertama kalinya di negara kita pada 23 Oktober 2010. Namun,telah diadakan ‘mock’ persidangan pada 25 September yang lalu dan membahaskan 10 usul. Parlimen Mahasiswa ini merupakan satu usaha mahasiswa dan pihak universiti untuk menyediakan satu platform yang terbaik bagi membenarkan mahasiswa menyampaikan segala pandangan, kritikan, tuntutan dan saluran idea kepada pihak universiti seterusnya kepada mahasiswa itu sendiri. Parlimen Mahasiswa ini dianggotai oleh semua lapisan pimpinan mahasiswa iaitu Majlis Perwakilan Pelajar, persatuan-persatuan mahasiswa, persatuan kolej-kolej kediaman dan sekretariat-sekretariat mahasiswa. Idea penubuhan parlimen mahasiswa ini disambut baik oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Dato’ Saifuddin Abdullah. Beliau juga telah menerima kerangka asas penubuhan Parlimen Mahasiswa daripada saya sendiri yang ketika itu menyandang jawatan Yang Di Pertua Majlis Perwakilan Pelajar USM 2008/2009. Demikian adalah ringkasan penubuhan Parlimen Mahasiswa yang pertama di negara ini.


Secara hakikatnya, Parlimen Mahasiswa ini mempunyai beberapa prinsip utama yang mampu sedikit sebanyak melahirkan pemimpin mahasiswa yang bersifat holistik. Prinsip utama dalam Parlimen Mahasiswa adalah prinsip mahasiswa bersemuka dan bukan bermuka-muka. Parlimen Mahasiswa ini dianggotai oleh tiga badan utama pimpinan mahasiswa, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar, persatuan-persatuan mahasiswa dan persatuan kolej-kolej kediaman. Ketiga-tiga badan ini akan bersemuka untuk berbahas dan berbincang tentang isu-isu yang diketengahkan. Perkara yang penting adalah mahasiswa akan bersemuka dan tidak bermuka-muka apabila sesuatu isu atau konflik berbangkit agar penyelesaian kepada isu tersebut dapat difikirkan secara bersama. Sebelum ini, jika kita lihat, ternyata wujudnya suatu kekangan atau halangan bagi mahasiswa daripada pelbagai badan pimpinan ini untuk bersemuka. Oleh itu, dengan adanya platform Parlimen Mahasiswa ini, pimpinan mahasiswa daripada pelbagai penjuru akan dapat bersemuka dengan lebih tersusun dan terhormat.


Prinsip seterusnya adalah prinsip mahasiswa beridealisma dan berwibawa. Dalam perbahasan parlimen mahasiswa, pemimpin mahasiswa akan mewakili suara badan pimpinan masing-masing. Jika ada pertikaian atau kritikan terhadap badan pimpinan yang mereka wakili, mereka akan mempertahankan badan pimpinan mereka dengan hujah-hujah dan fakta-fakta yang dapat menyelamatkan mereka daripada fitnah atau kritikan yang tidak benar.Secara tidak langsung, pemimpin mahasiswa sesuatu badan tersebut akan dapat menyampaikan usaha yang mereka telah lakukan kepada seluruh pimpinan mahasiswa universiti. Mudahnya, pemimpin persatuan-persatuan mahasiswa dapat melatih diri supaya menyampai dan mempertahankan idealisma mereka dalam berpersatuan. Bukan semata-mata bekerja melaksanakan projek-projek tahunan persatuan dan akhirnya disambung oleh pimpinan yang akan datang.

Prinsip seterusnya adalah prinsip mahasiswa sepakat. Parlimen mahasiswa akan membincang dan membahaskan usul-usul yang berkaitan dengan kebajikan dan pembangunan pelajar. Disamping itu, isu-isu semasa turut boleh dibahaskan dalam perbahasan usul. Selalunya, sesuatu cadangan atau bantahan yang hendak disampaikan kepada universiti akan dibawa oleh Majlis Perwakilan Pelajar, dan kadang-kala ada suara yang mengatakan bahawa cadangan Majlis Perwakilan Pelajar bersifat‘syok sendiri’ dan tidak ada perbincangan yang menyeluruh dengan mahasiswa sebelum cadangan atau bantahan itu dibawa kepada pihak universiti. Namun, dengan adanya satu platform seperti Parlimen Mahasiswa, kita akan dapat memungut dan membahaskan suara-suara mahasiswa dengan menyeluruh jika terdapat cadangan usul atau bantahan yang dikemukakan. Selanjutnya Majlis Perwakilan Pelajar dapat menggunakan pandangan menyeluruh ini untuk dibawa dengan jelas kepada pihak universiti. Kaedah ini dapat meningkatkan lagi kesepakatan antara mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya konsep daripada mahasiswa kepada mahasiswa akan dapat diaplikasikan.


Kesimpulannya, penubuhan Parlimen Mahasiswa adalah satu impian mahasiswa supaya suara mereka didengari oleh pihak universiti. Maka, pihak universiti perlu menyediakan satu platform yang diiktiraf oleh mereka sendiri demi mengumpul dan menyalurkan pandangan dan idea mahasiswa. Prinsip-prinsip dalam hakikat penubuhan parlimen mahasiswa ini, dapat mendokong impian melahirkan pimpinan mahasiswa yang holistik. Bukan sahaja boleh memimpin persatuan tetapi boleh menjawab dan berbahas tentang apa yang dipimpinnya. Sekarang ini, penubuhan Parlimen Mahasiswa sudah dimulai di Universiti Sains Malaysia. Semoga ianya dapat diteruskan oleh universiti-universiti lain juga.Walaupun terdapat banyak pihak pengurusan universiti yang tidak bersetuju akan penubuhannya kerana bimbang tidak mampu mengawal mahasiswa pada masa akan datang, namun pihak universiti perlu matang dan waras untuk melayani kehendak mahasiswa daripada bersuara. Tunku Abdul Rahman pernah mencadangkan supaya satu atau dua kerusi diperuntukkan kepada mahasiswa dalam perbahasan di Parlimen negara. Artikel ini ditulis pada 30 Disember 1974, kira-kira 36 tahun dahulu. Cadangan ini jelas menunjukkan beliau sangat menghormati dan melayani mahasiswa sebagai orang dewasa dan bukannya seperti kanak-kanak yang sentiasa diragui kewibawaannya.

Ditulis oleh,Mohammad Shafiq Bin Abdul Aziz

Ahli Dewan Perundingan Pelajar.

Parlimen Mahasiswa USM

Mantan Yang Di Pertua Majlis Perwakilan Pelajar USM 2008/2009


24 September 2010

Cabaran Parlimen Mahasiswa


Sabtu ini akan berlangsung sidang Mock Parlimen Mahasiswa USM yang akan bersidang di Dewan Persidangan Universiti jam 8.30 pagi. Persidangan ini akan dirasmikan oleh Yg. Bhg Prof. Dato Omar Osman, Timbalan Naib Canselor BHEPP dan seramai 58 ahli "Yang Berhormat" akan memulakan perbahasan selepas itu.

Dari sumber yang diperolehi USM Daily sebanyak 10 usul telah diputuskan oleh Jawatankuasa Usul yang terdiri daripada siswa siswi yang dilantik. Antara usul yang akan dibawa ke perbahasan nanti antarnya ialah usul berkenaan kemudahan OKU, kemudahan USM Wi-Fi dan juga keberkesanan Persatuan dalam menjaga kebajikan siswa siswi. Kesemua usul yang akan dibahaskan adalah berkisar kepada perkhidmatan dan pembangunan pelajar.

Mengikut format yang telah ditaklimatkan kepada wakil-wakil pelajar, Speaker Dewan akan dipilih dikalangan 58 ahli Dewan melalui pengundian yang akan dikepalai oleh Setiausaha Dewan yang juga Setiausaha Agung MPP sebelum perbahasan bermula. Selepas itu, Dewan akan bersidang untuk membahaskan usul yang dibawa selama lebih kurang 30 minit sebelum perbahasan akan dikritik dan dikomen oleh 40 orang pemerhati yang telah menawarkan diri sebagai Pemerhati. Selepas itu ahli "Yang Berhormat" akan mengundi untuk menerima atau menolak usul yang dibawa.

Pastinya USM akan menjadi tumpuan pelbagai pihak Sabtu ini kerana USM adalah satu-satunya IPTA yang akan mengimplemen Parlimen Mahasiswa. Banyak pihak terutamanya KPT akan menjadikan Mock Parlimen Siswa ini sebagai role model untuk menjadikan kebebasan bersuara mahasiswa sebagai suatu yang teratur dan berdisiplin. USM Daily mengharapkan Mock Parlimen Mahasiswa akan menjadi suatu medan untuk melatih siswa siswa membentuk Modal Insan yang holistik.

21 September 2010

Trial Sidang Parlimen Mahasiswa


Seperti yang dijangka Sidang Parlimen Mahasiswa akan diadakan pada 25 September ini di Dewan Persidangan Unversiti. Pada 20 September 2010 yang lalu, pihak BHEPP USM selaku urusetia bagi Parlimen Mahasiswa telah mengadakan taklimat kepada semua wakil Persatuan dan Kelab dan juga MPPUSM berkaitan dengan perjalanan Parlimen Mahasiswa.

Sidang Parlimen Mahasiswa yang akan dijalankan secara percubaan ini akan dianggotai oleh 39 orang MPP USM dan 19 orang wakil yang dipilih dari kalangan wakil Persatuan dan Kelab di ketiga-tiga kampus USM. Sidang ini akan berlansung bermula jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang untuk membahaskan usul-usul yang dikemukan oleh siswa siswa.

Kini ahli MPP USM sedang sibuk untuk mengumpul usul-usul daripada siswa siswi sehingga 22 September ini. Satu jawatankuasa usul telah dibentuk untuk menyaring usul-usul yang akan di bawa ke persidangan Parlimen Mahasiswa ini. Jawatankuasa ini terdiri dikalangan wakil-wakil daripada Persatuan dan Kelab di USM. Selain itu, seramai 40 orang siswa siswi yang mendaftarkan diri akan dibenarkan masuk ke dalam dewan persidangan sebagai pemerhati dan akan berperanan untuk memberi komen dan kritikan terhadap perbahasan.

Daripada tinjauan USM Daily di sekitar kampus dan laman sosial, kelihatan ada usaha-usaha dari wakil-wakil MPP dan juga jawatankuasa usul sedang mengumpulkan usul dari siswa siswa. Apa yang diharapkan daripada persidangan percubaan ini dapat memberi serba sedikit pendedahan dan juga pengalaman yang baik kepada siswa siswi dalam menghayati kebebasan untuk bersuara dalam keadaan yang teratur dan berdisiplin.

Selamat bersidang daripada USM Daily.

19 September 2010

Pandangan YDP MPPUSM : Politik Kampus


Bermulanya sidang 2008/2009, politik kampus di USM dan juga kebanyakkan universiti telah berubah coraknya apabila Pilihan Raya Kampus (PRK) telah diadakan pada awal tahun 2009 iaitu bulan Januari untuk memilih Exco-exco Majlis Perwakilan Pelajar bagi sidang 2008/2009. Perkara ini telah diteruskan untuk Pilihan Raya Kampus(PRK) 2009/2010 apabila pemilihan MPP bagi sidang 2009/2010 diadakan pada awal tahun 2010 juga iaitu dalam bulan Januari.Berbeza dengan pemilihan MPP untuk sidang akademik 2007/2008 dan sebelumnya, PRK di USM telah diadakan pada bulan Oktober.

Saya ingin menimbulkan pendapat secara peribadi tentang keadaan yang timbul ini. Hal ini kerana saya adalah mantan Exco MPPUSM sidang 2008/2009 dan juga YDP MPPUSM sidang 2009/2010. Saya dapat lihat keadaan ini sebenarnya telah mempengaruhi pergerakan MPP dengan persatuan, kelab dan MPD dalam menyelesaikan kebajikan mahasiswa dalam kampus.

Kita perlu faham tentang situasi bagaimana pemilihan persatuan, kelab dan Majlis Penghuni Desasiswa diadakan di USM. Semua persatuan, kelab dan Majlis Penghuni Desasiswa akan mengadakan pemilihan baru untuk kepimpinan mereka bermula sidang baru. Maksudnya, mereka akan berkhidmat mengikut sidang iaitu satu sidang. Contohnya, barisan kepimpinan Kelab Astronomi telah dipilih melalui AGM pada awal sidang 2009/2010 iaitu dalam bulan Ogos dan mereka akan berkhidmat sehingga sidang 2009/2010 tamat. Semua persatuan, kelab dan MPD melalui tempoh perkhidmatan yang sama kecuali MPP. Pemilihan MPP dilakukan pada bulan Januari iaitu pertengahan sidang.

Kesan daripada kaedah yang sedang dilaksanakan ini ialah ketidakseragaman tempoh perkhidmatan MPP dengan persatuan, kelab dan MPD. Tempoh perkhidmatan bagi persatuan, kelab dan MPD ialah satu sidang iaitu contohnya, dari bulan Ogos iaitu awal sidang akademik sehinggalah sidang akademik yang berikutnya. Berbeza dengan MPP, yang mana tempoh perkhidmatan bermula pada bulan Januari iaitu pertengahan sidang akademik sehinggalah bulan Januari berikutnya.

Ketidakseragaman tempoh perkhidmatan ini sebenarnya telah menyebabkan hubungan dan kerjasama MPP dengan persatuan,kelab dan MPD tidak cukup erat kerana sepatutnya MPP bergerak seiring dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD iaitu dalam satu sidang. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah MPP tidak dapat bekerjasama dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD dalam tempoh satu sidang,tetapi hanya cuma untuk satu semester sahaja.

Pada pendapat peribadi saya, pemilihan MPP haruslah dilakukan pada awal sidang akademik iaitu dalam bulan Ogos atau September selari dengan kepimpinan baru persatuan, kelab dan MPD. Hal ini supaya kepimpinan MPP dapat naik bersama –sama dan berkhidmat dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD untuk satu tempoh sidang dalam menyelesaikan kebajikan mahasiswa di kampus. Tetapi perkara ini haruslah dibincangkan dalam kalangan pemimpin persatuan, kelab dan MPD supaya mereka dapat melontarkan pandangan tentang perkara ini kerana saya hanya melontarkan pandangan peribadi saya tentang perkara ini.

Yang Dipertua
Majlis Perwakilan Pelajar
Universiti Sains Malaysia
Sidang 2009/2010

15 September 2010

Jangan politikkan, jadikan isu perkauman kes pembunuhan Sosilawati - Shahrizat


KUALA LUMPUR 14 Sept — Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil meminta orang ramai tidak mempolitikkan dan menjadikan kes pembunuhan kejam melibatkan jutawan kosmetik, Datuk Sosilawati Lawiya dan tiga lagi individu sebagai satu isu perkauman.

Katanya, kes tragis itu mesti ditangani dengan rasional dan waras tanpa pengaruh negatif yang boleh mengundang perkara tidak diingini berlaku.

"Jika semua isu dalam negara ini kita lihat daripada segi perkauman, kita hanya akan mengundang bahaya yang amat sangat kepada negara.

"Kita tidak boleh biar sentimen seperti ini (perkauman) berlaku serta berlanjutan,” katanya ketika ditemui pemberita selepas melawat keluarga Sosilawati di Taman Harmonis, Gombak dekat sini hari ini.

Shahrizat, yang juga Ketua Wanita UMNO, berkata: “Jangan bawa politik dalam semua aspek kehidupan kerana kita tidak mahu hidup kita hanya berputar dan berlandaskan kepada kepentingan politik semata-mata.” — Bernama


USM Daily turut mengucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa pembunuhan kejam ini yang berlaku di kala umat Islam meraikan Syawal yang mulia ini. Kejadian pembunuhan kejam ini harus mendapat pembelaan yang seadilnya terhadap seluruh keluarga mangsa yang terlibat.

USM Daily mengharapkan kejadian kejam ini tidak lagi berulang di masa hadapan dan mengharapkan seluruh warga Malaysia untuk menjadi terus prihatin dalam menangani secara bersama dengan menjadi lebih peka dalam menjaga keselamatan masyarakat di sekeliling kita.

Usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan tidak hanya diletakkan atas tanggungjawab pihak berkuasa sahaja, tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama supaya dapat mengekalkan suasana keamanan dan kestabilan negara kita. Jika terlihat atau mengalami sesuatu perkara yang mencurigakan di sekeliling kita, jadilah orang yang pertama untuk memberi bantuan terutama dari segi maklumat untuk menangani kejadian jenayah.

09 September 2010

USM Daily mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Kemuliaan dan kesucian Syawal 1431 H pastinya lebih gembira disambut bersama sanak saudara di kampung halaman tercinta. Yang jauh pastinya dapat ditemukan dan yang dekat pastinya dapat dirapat-rapatkan hubungan sesama insan.

Dalam kita bergembira, pastinya ada yang berduka seperti saudara Muslim kita di negara-negara yang dilanda bencana seperti Pakistan, China dan Palestin tetapi diharapkan kedatangan Syawal memberi lembaran baru kepada cahaya kehidupan mereka. Sama-sama kita hulurkan bantuan dari segi fizikal dan juga mental agar mereka tabah menghadapi dugaan Allah SWT.

Kepada siswa-siswi USM diharapkan anda menjaga keselamatan dan kesihatan diri sepanjang meraikan Hari Kemenangan kali ini. Makan dan minum perlu dijaga kerana kita sedia maklum musim perayaan ini diwarnai dengan pelbagai juadah. Keselamatan diri perlu diutamakan jika menggunakan sebarang kenderaan di jalan raya.

Sekali lagi USM Daily menghulurkan Salam Lebaran Syawal 1431 Hijrah dengan memohon ribuan ampun dan maaf jika ada sebelum ini artikel ataupun ulasan di USM Daily menyebabkan ada yang tersinggung perasaan. Salam Aidilfitri.

08 September 2010

Parlimen Siswa selepas Aidilfitri


Parlimen Siswa yang dicadangkan oleh kepimpinan MPP USM oleh Sdra Shafiq Abd Aziz kepada pihak universiti dan pihak KPT telah mendapat restu dari pihak pengurusan tertinggi USM untuk dijalankan. Dari sumber yang diperolehi oleh USM Daily, proses Parlimen Mahasiswa ini akan dijalankan selepas cuti Aidilfitri ini.

Dijangka ahli Parlimen Siswa akan bersidang dalam suasana ala-ala Parlimen Malaysia. Pastinya perjalanan persidangan Parlimen Siswa ini akan menjadi yang pertama di kalangan IPT di negara kita mahupun di peringkat ASEAN. Semua pihak akan tertumpu untuk melihat sejauh mana keberkesanan Parlimen Siswa ini dalam memberi ruang kepada siswa siswi untuk bersuara tentang pelbagai isu di dalam mahupun di luar kampus.

Justeru, USM Daily mengharapkan siswa siswi mengambil peluang persidangan ini untuk melontarkan idea sama ada penyelesaian masalah mahupun cadangan yang bernas dalam membantu membina modal insan terbaik di negara kita. Sejauh mana keberkesanan Parlimen Siswa dan kaedah yang bagaimana yang akan digunakan dalam persidangan ini pastinya akan kita sama-sama nilai selepas Aidilfitri ini.

05 September 2010

Siapa yang pengganas sebenarnya?


Dalam keberkatan penghujung Ramadhan dan kemuliaan kemunculan Syawal 1431 Hijrah, dunia dikejutkan dengan satu kempen yang biadap dan menghina kesucian agama Islam. "International Burning Quran Day" anjuran The Dove World Outreach Centre yang berpusat di Amerika Syarikat diadakan sempena mengingati tragedi September 11. Mereka menyeru untuk membakar Al-Quran di gereja.

USM Daily mengutuk keras tindakan mereka yang tidak bertamadun dan tidak menghormati sesama agama ini. Tarikh dimana ketika umat Islam akan menyambut kemeriahan Syawal nanti akan dicemari dengan perbuatan biadap mereka yang dilaknat Tuhan ini. Marilah kita bersama-sama berdoa supaya kesatuan umat Islam di seluruh dunia mampu untuk melenyapkan prejudis semua pihak terhadap kesucian agama ISLAM.

Bersatulah umat Islam demi memastikan kesucian dan kemakmuran agama Islam terus terbela dan terjaga!!!

01 September 2010

Bila bukan Islam dipuji, sesama Muslim dicaci!

Kita tidak nafikan bahawa ilmuwan Islam berselisih pandangan tentang hukum bukan Muslim masuk ke masjid. Ada yang membenarkan secara mutlak. Ada juga yang melarangnya secara mutlak. Begitu juga ada ulama yang membezakan antara masjid di tanah haram dengan tanah halal.

Jika masyarakat kita selesa dengan mazhab al-Syafi'e, saya bawakan di sini kenyataan seorang pendokong mazhab ini iaitu Al-Imam al-Nawawi di mana beliau menyatakan bahawa mazhab al-Syafie mengharuskan bagi bukan Islam masuk ke semua masjid kecuali di masjid al-Haram dan sekitarnya (yakni di tanah haram Mekah).

Bukan Islam tidak dibenarkan masuk ke tanah haram Mekah, ada pun selain dari Mekah diperbolehkan dengan syarat mendapat keizinan dari umat Islam.

Kata al-Imam al-Nawawi lagi: "Dan sekiranya bukan Islam itu dalam keadaan berhadas besar, bolehkah dia berdiam di dalam masjid? Ada dua pandangan, dan yang paling shahih adalah dibenarkan." (lihat Majmu' Syarh al-Muhazdzab, karya al-Imam al-Nawawi 19/437).

Adapun firman Allah, maksudnya: "Wahai orang yang beriman sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, maka mereka tidak dibenarkn mendekati masjid al-Haram selepas tahun ini". (surah al-Taubah, 9:27),

Bukan bererti zahir najis tubuh mereka, sebaliknya larangan memasuki masjid al-Haram kerana perbuatan mereka yang suka mempraktikkan adat-adat Arab jahiliyyah seperti bertawaf dalam keadaan telanjang. Bahkan larangan ini khusus untuk masjid al-Haram dan tanah haram Mekah secara umumnya.

Perlu diingatkan para ulama telah bersepakat; bukan Islam dibenarkan untuk masuk ke masjid kerana keperluan seperti inginkan bantuan atau mendengar dakwah Islam. Dan hal ini perlu. mendapat keizinan daripada pemerintah Islam.

Al-Syeikh Soleh al-Munajjid yang merupakan ulama terkenal di Saudi Arabia merangkap penyelia bagi laman web soal jawab Islam terkenal, iaitu www.islamqa.com, menyatakan: "Ada pun masuknya bukan Islam untuk sekadar lawatan melihat masjid dan bersama-sama dengan mereka para wanita yang tidak menutup aurat, membawa kamera, serta masuknya mereka ke masjid tanpa penghormatan, maka hal ini merupakan perkara mungkar lagi tercela. Tidak boleh membenarkan mereka masuk." (no. fatwa: 9444).

Saya katakan, sedangkan Nabi pernah menghalau seorang wanita yang bersuami kerana memakai wangian ketika datang ke masjid. Bahkan Nabi menyuruh wanita tersebut pulang dan mencuci wangian itu (riwayat Ibnu Khuzaimah).

Jelas, larangan Nabi SAW kerana dibimbangi wangian tersebut mengganggu penumpuan jemaah masjid, apatah lagi memasuki masjid dalam keadaan yang tidak menutup aurat. Sewajarnya kita memberi penghormatan kepada masyarakat tempatan yang agak sensitif dengan isu seperti ini. Setiap adat yang tidak bercanggah dengan syariat, perlu dihormati.

Kaedah fiqh jelas menyatakan bahawa "al- 'aadah muhakkamah' iaitu adat yang tidak menyanggahi hukum syarak harus dipraktikkan. Dan perkara ini perlu dirujuk kepada pemerintah Muslim.

Memang Nabi SAW pernah membenarkan deligasi dari kabilah Thaqif masuk ke masjid sedangkan mereka itu bukan Islam (riwayat al-Thobrani). Begitu juga Tsumamah bin Utsal yang masuk ke masjid sebelum memeluk Islam (riwayat al-Bukhari).

Bahkan masjid di zaman Nabi SAW dibuka untuk semua manusia agar dakwah Islam dikenali dan diterima. Deligasi atau individu bukan Islam diberi peluang untuk memasuki masjid agar dapat melihat akhlak dan kebaikan Islam seterusnya membuatkan mereka tertarik untuk menerima dakwah Islam.

Tetapi apa yang berlaku hari ini amat berbeza, bukan Islam yang jelas menentang secara terang hukum Allah bahkan secara dasarnya parti mereka tidak akan menerima 'gelaran' negara Islam dan undang-undang Islam di Malaysia, diberi peluang untuk berucap di dalam ruangan solat dan mendapat layanan mesra daripada umat Islam.

Sedangkan apabila orang Islam yang berlainan parti ingin memberi sumbangan dan bantuan, masing-masing menolak kerana takut parti yang bertentangan dapat meraih populariti. Subhanallaah. Inikah sikap Muslim dengan saudaranya sendiri?.

Majlis Fatwa Ulama Arab Saudi yang diketuai oleh al-Syeikh Abdurrazzaaq 'Afifi (pada ketika itu) telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini: "Pihak ahli majlis fatwa telah bersepakat bahawa melibatkan bukan Islam dalam pembinaan atau pengimarahan masjid di samping wujudnya Muslim yang mampu untuk membantu, adalah dilarang sama sekali." (lihat Keputusan Fatwa no: 28, tarikh, 21 Syawal 1400H)

Dua perkara yang perlu ditekankan di sini adalah; pertama bagi pihak yang meminta bantuan, mereka perlu lebih berhati-hati agar tidak melanggar dasar-dasar dan prinsip-prinsip Islam. Kedua, bagi Muslim yang berkemampuan, janganlah terlalu memilih untuk membantu. Difokus kepada partinya, diabaikan lawannya. Begitu juga sikap ingin glamour dan popular perlu dihapuskan daripada jiwa kita.

Islam tidak melarang kita menyiarkan kebaikan yang dilakukan sekiranya berniat agar dicontohi orang ramai. Tetapi jika niat kita untuk meraih undi dan populariti, maka hukumnya haram. Bagaimanapun, urusan niat adalah milik Allah. Usah sesiapa cuba mengambil alih tugasan Allah. Cuba bayangkan jika suasana bersedekah ini dipraktikkan oleh umat Islam, nescaya kita mampu mencipta perpaduan yang kukuh lagi utuh. Lihatlah, jika kita mengabaikan umat Islam, bukan Islam dipuji manakala Muslim dicaci.

Saya tidak nafikan bahawa umat Islam wajib melindungi hak-hak bukan Islam di negara ini kerana mereka adalah ahlul dzimmah (yang dilindungi kerana perjanjian).

Jika dulu, bukan Islam masuk ke masjid untuk didakwah, tapi hari ini mereka masuk ke masjid memberi nasihat dan tazkirah. Dua suasana dan pendekatan yang berbeza. Maka sudah tentu hukumnya tidak sama.

Wallaahua'alam.

FATHUL BARI MAT JAHYA

Penasihat Agama Institut Jantung Negara.

Sumber : Utusan Online