21 September 2010

Trial Sidang Parlimen Mahasiswa


Seperti yang dijangka Sidang Parlimen Mahasiswa akan diadakan pada 25 September ini di Dewan Persidangan Unversiti. Pada 20 September 2010 yang lalu, pihak BHEPP USM selaku urusetia bagi Parlimen Mahasiswa telah mengadakan taklimat kepada semua wakil Persatuan dan Kelab dan juga MPPUSM berkaitan dengan perjalanan Parlimen Mahasiswa.

Sidang Parlimen Mahasiswa yang akan dijalankan secara percubaan ini akan dianggotai oleh 39 orang MPP USM dan 19 orang wakil yang dipilih dari kalangan wakil Persatuan dan Kelab di ketiga-tiga kampus USM. Sidang ini akan berlansung bermula jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang untuk membahaskan usul-usul yang dikemukan oleh siswa siswa.

Kini ahli MPP USM sedang sibuk untuk mengumpul usul-usul daripada siswa siswi sehingga 22 September ini. Satu jawatankuasa usul telah dibentuk untuk menyaring usul-usul yang akan di bawa ke persidangan Parlimen Mahasiswa ini. Jawatankuasa ini terdiri dikalangan wakil-wakil daripada Persatuan dan Kelab di USM. Selain itu, seramai 40 orang siswa siswi yang mendaftarkan diri akan dibenarkan masuk ke dalam dewan persidangan sebagai pemerhati dan akan berperanan untuk memberi komen dan kritikan terhadap perbahasan.

Daripada tinjauan USM Daily di sekitar kampus dan laman sosial, kelihatan ada usaha-usaha dari wakil-wakil MPP dan juga jawatankuasa usul sedang mengumpulkan usul dari siswa siswa. Apa yang diharapkan daripada persidangan percubaan ini dapat memberi serba sedikit pendedahan dan juga pengalaman yang baik kepada siswa siswi dalam menghayati kebebasan untuk bersuara dalam keadaan yang teratur dan berdisiplin.

Selamat bersidang daripada USM Daily.

No comments: