12 January 2010

Merealisasikan Parlimen Mahasiswa


Cadangan Parlimen Mahasiswa yang diutarakan oleh Sdr. Shafiq Abd Aziz, YDP MPP USM 08/09 kepada YB Dato' Saifuddin, Timb. Menteri Pengajian Tinggi akan menjadikan USM sebagai universiti peneraju di Malaysia untuk merealisasikan idea tersebut. Idea yang dijana oleh mahasiswa sendiri telah mendapat persetujuan dari Naib Canselor untuk dimajukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi.

Menurut YB Timb. Menteri Pengajian Tinggi, "Kemungkinan hasil dari perbincangan Parlimen Mahasiswa itu nanti, boleh diguna pakai selaras dengan konsep 'Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan' selaras dengan gagasan kepimpinan YAB Perdana Menteri Malaysia". Menurut beliau lagi, "Ia selaras dengan hasrat Kementerian dalam melahirkan modal insan dan kewujudanya juga memberi kebebasan dalam mahasiswa untuk berunding dan bersuara".
Sebelum ini melalui Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK), mahasiswa dapat menyampaikan suara dan hasrat secara terus kepada Kerajaan dan Perdana Menteri. Dan dengan kewujudan Parlimen Mahasiswa ini pula, menunjukkan pihak kerajaan serius dalam menyahut permintaan mahasiswa untuk bersuara. Semoga dengan idea Parlimen Mahasiswa ini juga mampu melahirkan kepimpinan mahaiswa yang lebih efektif dan rasional

No comments: